Jaarvergadering begin september

Jaarlijks houdt Kruisvereniging Zorgsaam vóór 1 juli de Algemene Vergadering. Zoals in de statuten van de vereniging is vastgelegd brengen voor genoemde datum bestuurder en management verslag uit van de activiteiten en (financiële) resultaten van het afgelopen jaar. De voorbereidingen voor de Algemene Vergadering, waaronder de jaarrekening, zijn gereed.
Door omstandigheden kan de Algemene Vergadering dit jaar helaas niet voor 1 juli worden gehouden. De Algemene Vergadering staat daarom begin september gepland. De exacte datum wordt tijdig bekend gemaakt. Leden van Zorgsaam die bezwaar hebben tegen het voorgenomen uitstel van de Algemene Vergadering kunnen contact opnemen met Zorgsaam, telefonisch (055 588 98 58) of via mail info@zorgsaam.nl.