Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Aan de inhoud van de website van Zorgsaam is de grootst mogelijke zorg besteed, maar toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Daarom kan er aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

Kruisvereniging Zorgsaam sluit iedere aansprakelijkheid uit, die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website. Informatie op de website kan door Zorgsaam zonder aankondiging of verplichting worden gewijzigd.