Privacyverklaring

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we verschillende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Onderstaande zaken komen tevens voort uit de regelgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt.

Persoonsgegevens en doelen van gegevensverwerking

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden onder andere uw naam en (e-mail)adres opgeslagen. De gegevens komen direct bij ons binnen en worden tevens opgeslagen op de mailserver van onze hostingpartij. Die gegevens geven we in sommige gevallen gecontroleerd door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waar u specifiek om heeft gevraagd, dus wanneer u een bestelling bij ons doet of wanneer u uw gegevens aanpast.

Wij maken geen gebruik van zogeheten Bijzondere Persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wij verwerken drie soorten gegevens: identiteits-, betalings- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens

Identiteitsgegevens verwerken wij voor administratieve en commerciële doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling (administratief), de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief), het kunnen doen van gepersonaliseerde aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven (commercieel).

Hieronder vindt u een overzicht van de identiteitsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en het pakket zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres kan hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets aan de hand is met uw pakket. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief kan uw e-mailadres wel gebruikt worden voor marketingdoeleinden, maar alleen voor ons bedrijf. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via een link in de nieuwsbrief. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens

Betalingsgegevens verwerken wij voor administratieve doeleinden zoals de betaling van uw bestelling. Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website. Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, kunnen cookies worden gebruikt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er een melding getoond (cookie-akkoordverklaring of cookie consent) waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om, afhankelijk van de gekozen instellingen, alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de cookie-akkoordverklaring en deze privacyverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Google Analytics

Bewaarperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. In principe worden uw gegevens opgeslagen tot u zelf actie onderneemt.

Verwerkers die uw gegevens ontvangen

De persoonsgegevens die wij ontvangen worden tevens verwerkt door en opgeslagen op de servers van de onderstaande bedrijven:

 • Webservice (hosting website)
 • Account Software Group (IT automatisering en email)
 • Mailchimp (digitale nieuwsbrief)
 • Boon Accountant (t.h.v. controle van de jaarrekening)
 • Ovimex (drukker gepersonaliseerde Zorgsaam flyers)
 • Mediapoint (drukker gepersonaliseerde brieven, o.a. contributiemailing)
 • PostNL (verspreider gepersonaliseerde post)

In de noodzakelijke gevallen zijn hiervoor verwerkersovereenkomsten vastgelegd. In het geval van Mailchimp en Google kan dit betekenen dat uw data buiten de EU zal worden opgeslagen. Beide partijen zijn hiervoor via het EU-US Privacy Shield gecertificeerd.

Rechten

U heeft het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op het indienen van een klacht via de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op overdracht en het recht op het stoppen met het gebruik van gegevens. Hiervoor kunt u via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. Het gebruik maken van deze rechten kan uitsluitend via e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software van ons en van de eerder genoemde verwerkers. De apparaten die wij gebruiken om uw gegevens te openen zijn elk zelf ook beveiligd met beveiligingssoftware, een wachtwoord en / of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Ons bestelproces, onze contactformulieren en de online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met een beveiligde SSL-verbinding, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de desbetreffende pagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Uw creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen. Wij verstrekken uw gegevens enkel aan de maatschappij die het betalingsverkeer faciliteert. Hiernaast verstrekken wij uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen gebruikt.

Datalekken waarbij de persoonsgegevens gevaar lopen, worden, indien mogelijk binnen 72 uur, gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lukt dat niet, dan zal een verklaring gegeven worden voor de vertraging. Zowel de aard van de inbreuk als aanbevelingen over hoe mogelijke negatieve gevolgen beperkt kunnen worden, moeten gemeld worden aan de betrokkene(n) en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Overig

Onze website(s) kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder ons beheer vallen. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van ons met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons. Wij kunnen tussentijds deze privacyverklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina. Aan deze content kunnen geen rechten worden ontleend.

Contactgegevens

Kruisvereniging Zorgsaam

Regentesselaan 2

7316 AC in Apeldoorn

KvK: 40104560

T: 055 – 588 98 58

E: info@zorgsaam.nl