Jaarvergadering Zorgsaam op 8 september

De Algemene Vergadering van Kruisvereniging Zorgsaam wordt dit jaar op 8 september gehouden. ​Op de agenda staat onder andere de wijziging van het bestuur van de Kruisvereniging. De huidige bestuurder, zorgorganisatie Atlant, heeft vorig jaar aangegeven dat het besturen van Kruisvereniging Zorgsaam niet langer past binnen hun plannen. Vorig jaar hebben de leden tijdens de Algemene Vergadering het management van Zorgsaam de opdracht gegeven om een nieuwe bestuursstructuur uit te werken volgens het Raad van Toezicht model. De uitwerking door het management (gedaan in samenspraak met de huidig bestuurder, de Adviesraad van Zorgsaam, een extern deskundige en de notaris) wordt in de vergadering ter accordering voorgelegd. Ook de bemensing (leden Raad van Toezicht, leden Adviesraad en samenstelling Raad van Bestuur) zal aan de Algemene Vergadering voor akkoord worden voorgelegd. Verder komen in deze vergadering de belangrijkste activiteiten en (financiële) resultaten van 2021 aan bod. De contributie voor het komende jaar wordt ook in deze vergadering vastgesteld.

De locatie: STOOM en graag uw opgave
De Algemene Vergadering wordt gehouden bij STOOM aan de Vlijtseweg 114 in Apeldoorn van 14.00 tot 16.00 uur. In verband met de te huren ruimte vragen wij u om uw opgave voor het bijwonen van de Algemene Vergadering. Uw opgave kan per mail (mail to: info@zorgsaam.nl) of telefonisch: 055 588 9858. U krijgt dan eind augustus de agenda en de stukken voor de vergadering toegestuurd.