Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 27,- per jaar per huishouden en wordt via een automatische incasso geïncasseerd.

Het lidmaatschap van Zorgsaam is geldig voor alle thuiswonende gezinsleden (kinderen tot 18 jaar) en loopt per kalenderjaar, ongeacht de datum van aanmelding. Bij meerpersoonshuishoudens bestaande uit personen boven 18 jaar geldt geen “gezinslidmaatschap”, tenzij er een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap is. Opzeggen kan alleen schriftelijk of via e-mail, vóór 1 november van het lopende jaar.

De rechten en plichten zijn vastgelegd in het 10-10-2022 Ledenreglement Kruisvereniging Zorgsaam – alg 2022

Ja, ik wil graag lid worden van Zorgsaam!

Schrijf u in via het online aanmeldformulier en U ontvangt dan per post alle informatie over het lidmaatschap en de bijbehorende voordelen.