Nieuwe datum Algemene Vergadering: 6 september 2023

Er is een nieuwe datum gevonden voor de Algemene Vergadering van Kruisvereniging Zorgsaam. Deze zal plaatsvinden op woensdag 6 september, van 14.00 tot 16.00 uur. De adviesraad, de toezichthouders en het bestuur zullen tijdens deze vergadering verantwoording afleggen over het jaar 2022. De belangrijkste gebeurtenissen van dat jaar en de (financiële) resultaten worden toegelicht. Verder wordt tijdens deze vergadering de contributie voor het komende jaar door leden vastgesteld.

De locatie: De Klup en graag uw opgave 
De Algemene Vergadering wordt gehouden bij Stichting De Klup, Mariastraat 52-54, 7311 HM Apeldoorn van 14.00 tot 16.00 uur op 6 september. In verband met de te huren ruimte vragen wij om uw opgave voor het bijwonen van deze jaarvergadering. Dat kan per mail (info@zorgsaam.nl) of telefonisch: 055 588 9858. U krijgt dan tijdig de agenda en de stukken voor de vergadering toegestuurd.