Algemene Vergadering Kruisvereniging Zorgsaam van woensdag 5 juli verzet!

De Algemene Vergadering van Kruisvereniging Zorgsaam zou dit jaar op woensdag 5 juli worden gehouden. Vanwege vertragingen in afhandelingen van formaliteiten kan deze datum niet worden gehaald. Wij informeren u tijdig wanneer en waar de Algemene vergadering zal plaatsvinden, via deze nieuwsbrief, onze website en een aankondiging in De Steden Driehoek.

De adviesraad, de toezichthouders en het bestuur zullen tijdens deze vergadering verantwoording afleggen over het jaar 2022. De belangrijkste gebeurtenissen van dat jaar en de (financiële) resultaten worden toegelicht. Verder wordt tijdens deze vergadering de contributie voor het komende jaar door leden vastgesteld.