Adviesraad Zorgsaam

De Adviesraad ondersteunt de werkorganisatie van Kruisvereniging Zorgsaam. De leden van de Adviesraad adviseren over onderwerpen en thema’s, die uitvoering van de werkzaamheden van de Kruisvereniging betreffen. De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd en vanuit de belangen van de leden van Zorgsaam. Uitgangspunt voor de Adviesraad is de doelstelling van de Kruisvereniging zoals die is vastgelegd in de statuten.
De leden van de Adviesraad hebben zich aangemeld na een oproep in de Nieuwsbrief of zijn uitgenodigd om lid te worden. Daarna zijn ze benoemd door de jaarlijkse Ledenvergadering.
De Adviesraad komt vijf keer per jaar bijeen en bestaat op dit moment uit vijf leden: Eli Bolwerk, Marijke Hofman, Marianne Kroon, Peter Groot (voorzitter) en Nell Spies.
Lijkt het u leuk om in de Adviesraad mee te denken over de dienstverlening en toekomst van Zorgsaam? Meld u aan via ons mailadres. De Adviesraad houdt contact met de leden via de Nieuwsbrief en actieve deelname aan publieksactiviteiten zoals de Zorgsaam Beurs. Heeft u vragen of tips? Neem contact met ons op via adviesraad@zorgsaam.nl