Lezing dinsdag 31 maart: erfenis, uitvaart, nalatenschapsdossier

Bert de Regt van De Regt Family Oflice en Marinka de Haan Persoonlijke Uitvaartverzorging, verzorgen samen bij Zorgsaam een lezing over uiteenlopende zaken rond een overlijden. U bent van harte welkom op dinsdag de 31 maart van 14.00 – 16.00 uur bij Zorgsaam aan de Regentesselaan 2 in Apeldoorn. Graag van tevoren uw aanmelding. Bel met Zorgsaam (055 5889858)

Marinka de Haan informeert u over de mogelijkheden om een uitvaart vorm te geven. Zij geeft u aan de hand van foto’s helder inzicht in wat een uitvaart persoonlijk maakt. Vaak denken mensen dat het daarbij om extravagante zaken gaat, maar Marinka zal laten zien dat het hem juist in het kleine zit. Marinka de Haan is onafhankelijk en werkt voor elke verzekeringsmaatschappij. Zie ook Marinka de Haan, persoonlijke uitvaart. 

In een luchtige en begrijpelijke presentatie met de titel ‘Uw nalatenschap, zorg dat u het weet!’  wordt u meegenomen in de wereld van de nalatenschappen. Geen jurídische of fiscale slimmigheidjes maar een duidelijk verhaal met voorbeelden. Immers, uw nalatenschap is wat voortleeft  na uw overlijden.  Zie ook ‘Nabestaanden Ontzorgen’ op de site van Stichting RegisterExecuteur.

Bert de Regt legt uit wat ‘executele’ betekent en wat een Register-Executeur doet. Om alles goed voor u te regelen stellen wij samen met u een Privé-/Levens-/Nalatenschapsdossier op: Voor Nu en Later. Dat omvat al uw belangrijke gegevens. Niet alleen financiële, maar ook medisch- en zorg gerelateerde zaken. Ook uw wensen voor de toekomst zijn opgenomen. Denk aan uitvaartwensen en uw (levens-)testament.
Om hele ongewenste situaties bij ziekte en dementie te voorkomen, overleggen we samen met u nauwkeurig wat de inhoud van uw levenstestament moet zijn. Daardoor wordt duidelijk wie uw financiële èn medische belangen behartigt als u dat zelf niet meer zou kunnen. En wij bereiden niet alleen zorgvuldig nalatenschappen voor, maar wikkelen deze ook af! Alles vertrouwd verzorgd. Dat geeft overzicht en rust. Zie ook www.deregtfamilyoffice.nl