Over Kruisverenigingen en Zorgsaam

Ontstaansgeschiedenis
Kruisverenigingen zijn particuliere verenigingen met een lange traditie die terugloopt tot eind 19e, begin 20e eeuw. Kruisverenigingen hadden van oudsher een reeks doelen: het geven van voorlichting op het terrein van volksgezondheid, de bevordering van hygiëne, het voorkomen en bestrijden van besmettelijke ziektes, infecties en epidemieën, het verzorgen en verplegen van zieken thuis, uitlenen van verpleegartikelen en hulpmiddelen en het opleiden van pleegzusters.  De kruisverenigingen waren georganiseerd naar geloofs- of politieke richting, zoals dat tot de jaren tachtig van de vorige eeuw in Nederland gebruikelijk was. Om van de diensten gebruik te kunnen maken moest men lid zijn. Er kwamen steeds meer plaatselijke verenigingen en vestigingen verspreid over het land, met kruisposten en consultatiebureaus, waar leden terecht konden. De belangrijkste taken waren de voorlichting, preventie, verpleging en verzorging van zieken thuis door opgeleide verpleegsters en ziekenverzorgenden.

Midden jaren ’70 werd de zorg in Nederland anders gefinancierd. Met de komst van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) veranderde het zorglandschap. Er ontstonden thuiszorgorganisaties die veel taken van de kruisverenigingen overnamen. Er is een Wikipedia pagina met meer informatie.

Kruisvereniging Zorgsaam
Zorgsaam is een kruisvereniging, ontstaan uit het samengaan van een zestal kruisverenigingen uit Apeldoorn en omgeving. Zorgsaam heeft ca. 21.000 leden (lees: gezinnen) die gebruik maken van de diensten en producten. Bij Zorgsaam werken tien medewerkers (winkel, klantenservice, administratie) en ruim 125 dienstverleners die diensten aan huis verzorgen. Jaarlijks legt het management verantwoording af aan haar leden tijdens de Algemene Vergadering. Zorgsaam wordt bijgestaan door een Adviesraad. De Adviesraad bestaat uit leden van Zorgsaam en functioneert als klankbord. Er wordt advies gegeven over onderwerpen en thema’s die de uitvoering van de werkzaamheden van de kruisvereniging betreffen. De Adviesraad komt 4x per jaar bijeen.